Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

Tích hợp nhanh chóng và hiệu quả

Khóa API cho phép các trang web và ứng dụng của bên thứ ba hoạt động bằng Quyền đối với tài khoản ZB

1. Chúng tôi cung cấp API REST và WebS ocket, vui lòng xem tài liệu API.

2. Một tài khoản có thể tạo tối đa 10 khóa bảo mật API.

3. Đối với API giao dịch và API đòn bẩy, một IP hạn chế 10.000 lượt truy cập mỗi phút và hơn 10.000 lượt sẽ bị khóa trong 1 giờ và tự động mở khóa sau một giờ.

4. Đối với API giao dịch và API đòn bẩy, một API hạn chế 60 lượt truy cập mỗi giây và hơn 60 yêu cầu trong một giây sẽ bị coi là không hợp lệ.

5. Giao diện K Line chỉ có thể yêu cầu dữ liệu một lần mỗi giây.

6. Vui lòng liên hệ với [email protected] nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề nào.

Xem API Doc>

Khóa API của tôi

Không có dữ liệu