Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

ZB Token

Kết nối với hệ sinh thái ZB

Được hưởng nhiều quyền hơn và các dịch vụ khác

ZB Tokens: Giới thiệu tóm tắt

ZB' là viết tắt của ZB Token. Token ZB có thể được sử dụng theo nhiều cách trong toàn bộ hệ sinh thái ZB, mang lại cho chủ sở hữu token ZB các quyền và lợi ích đặc biệt. Token ZB là một hệ thống được phát hành và quản lý bởi ZB Token Foundation dựa trên blockchain.

Quyền và Dịch vụ ZB Token

 • Phí giao dịch giảm giá
 • Quyền của VIP
 • Lợi ích về Airdrop
 • Ưu đãi các nhà tạo lập thị trường
 • Đăng ký UP với nửa giá

Các tình huống ứng dụng ZB Token

 • Giao dịch ZB
 • Phí giao dịch giảm giá
 • ZB UP
 • ZB VIP
 • Kế hoạch của các nhà tạo lập thị trường
 • Đối tác ZB
 • ZB bỏ phiếu cho danh sách
 • Người bán được chứng nhận
 • ZAPP
 • Biên độ quảng cáo OTC

Chấp nhận thanh toán ZB

 • Người bán ZAPP hỗ trợ thanh toán ZB

 • Vườn ươm ZB hỗ trợ thanh toán ZB

 • Thanh toán ZB hỗ trợ nhiều phương tiện

 • Thanh toán khấu trừ phí ZB

Đã mua lại và đốt tokens

Lịch sử của các token được mua lại và đốt cháy

Đơn vị: 100 triệu ZB

Mua lại

Đốt

ZB Token

25%

Được sử dụng để mua lại và đốt. Mã thông báo ZB thu được từ việc mua một dự án UP được sử dụng để đốt.

Mua ZB

Lưu thông trên thị trường thứ cấp

Tổng cung
 • 2.1 Tỷ
 • 2.1 Tỷ
 • 2.1 Tỷ
 • 2.1 Tỷ
 • Đã hủy
 • Đã hủy
 • Đã hủy
 • Đã hủy

1.1 Tỷ

700 triệu

678 Triệu

653 Triệu