Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

ZB.COM Trung tâm phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng

Phần thưởng của tôi

Điều khoản dịch vụ

1. Phiếu giảm giá mô phỏng có thể được sử dụng để tham gia vào giao dịch Futures. Những phiếu giảm giá này không có sẵn để chuyển hoặc rút tiền.

2. Tất cả các phiếu giảm giá mô phỏng có thể được yêu cầu sau khi hoàn thành xác thực tên thật nâng cao!

3. Phần thưởng dùng thử có ngày hết hạn, vui lòng sử dụng nó càng sớm càng tốt sau khi nhận được. Bất kỳ số tiền nào chưa được sử dụng sẽ được khấu trừ.

4. Các phiếu giảm giá có thể được sử dụng đối với phí giao dịch và có giá trị trong một khoảng thời gian cụ thể. Kiểm tra thời gian hợp lệ của phiếu giảm giá của bạn trước khi sử dụng.

5. Những nỗ lực xấu để trích xuất phiếu giảm giá mô phỏng và phiếu giảm giá bù đắp đều bị nghiêm cấm. Bất kỳ tài khoản liên quan nào liên quan đến hành vi này sẽ bị đóng băng.

6. Trong nhiệm vụ nạp tiền, bất kỳ đơn vị tiền tệ nào gửi vào sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ nhiệm vụ, vì vậy để hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền, nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành một lần.

7. ZB有权对赠金和抵扣金的使用规则进行调整,调整规则不涉及已发放的赠金与抵扣金

8. Phần thưởng không thể được sử dụng để mở hơn 5 lần đòn bẩy

9. ZB bảo lưu quyền giải thích đối với các điều khoản dịch vụ của mình.

Câu hỏi thường gặp

1. Phiếu giảm giá mô phỏng là gì?

Phiếu giảm giá mô phỏng có thể được sử dụng cả như đòn bẩy và làm phần bù cho các khoản phí hoa hồng phát sinh bằng giao dịch Futures vĩnh viễn (không bao gồm SPOT). Trong khi bù đắp phí, phiếu giảm giá mô phỏng sẽ được ưu tiên hơn các quỹ tài khoản của người dùng.

Mặc dù phiếu giảm giá mô phỏng không thể được rút hoặc chuyển nhượng, bạn sẽ có thể rút và chuyển lợi nhuận kiếm được bằng cách đầu tư phiếu giảm giá vào tài khoản Futures.

Phần thưởng dùng thử có ngày hết hạn, vui lòng sử dụng nó càng sớm càng tốt sau khi nhận được. Bất kỳ số tiền nào chưa được sử dụng sẽ được khấu trừ.

2. Phiếu giảm giá bù đắp là gì?

Phiếu giảm giá bù chỉ có thể được sử dụng để bù đắp các khoản phí hoa hồng phát sinh thông qua giao dịch Futures vĩnh viễn (không bao gồm SPOT). Trong khi bù các khoản phí, phiếu giảm giá sẽ được ưu tiên hơn các quỹ tài khoản của người dùng.

Phiếu giảm giá bù có thời gian hợp lệ cụ thể. Vui lòng sử dụng nó càng sớm càng tốt sau khi nhận được.

3. Làm cách nào để yêu cầu phiếu giảm giá mô phỏng của tôi?

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phiếu thưởng mô phỏng sẽ được ghi có vào tài khoản Futures. Bạn có thể kiểm tra hồ sơ liên quan trong hóa đơn tài khoản Futures.

4. Làm cách nào để yêu cầu phiếu giảm giá bù của tôi?

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn có thể xem phiếu thưởng mà bạn đã nhận được trên trang " Lợi ích của tôi ".Nhấp vào trang này để nhận phiếu thưởng.

5. Tại sao tôi không nhận được phiếu thưởng mô phỏng sau khi mời bạn bè?

Mời những người bạn mới hoàn thành giao dịch Futures trị giá -USDT. Cả hai bên sau đó sẽ nhận được một phiếu giảm giá mô phỏng.

Số lượng lời mời tối đa là -. Nếu vượt quá, không bên nào sẽ nhận được phiếu giảm giá mô phỏng.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng hỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7 của ZB.

6. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nhận được phiếu thưởng mô phỏng / phiếu giảm giá bù đắp?

Phiếu giảm giá mô phỏng và phiếu giảm giá bù sẽ được ghi có trong vòng 2 ngày làm việc. Nếu bạn có bất kỳ truy vấn nào, vui lòng liên hệ với hỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7 của chúng tôi.

7. Cập nhật mất bao lâu sau khi hoàn thành một nhiệm vụ? Tại sao khối lượng giao dịch không tăng sau khi giao dịch?

Đối với các tác vụ gửi tiền, trạng thái tuân thủ của bạn sẽ được cập nhật sau khoảng 10 phút. Các giao dịch cần đợi khoảng 1 ngày trước khi trạng thái giao dịch mới nhất của bạn được cập nhật.