Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

Đối tác ZB

Giới thiệu các nhà giao dịch đến ZB và kiếm được tới 1% trong Hoa hồng giao dịch, Hiểu các quy tắc giảm giá >

Tham gia chương trình ZB KOL phổ biến để nhận được nhiều phần thưởng hoa hồng hào phóng hơn, vui lòng liên hệ [email protected]

Mã giới thiệu mặc định
Cài đặt lời mời
Tỷ lệ hoa hồng Giao dịch giao ngay của bạn
-
Tỷ lệ hoàn tiền của bạn bè
-
Tỷ lệ hoàn trả trong tương lai của bạn
-
Tỷ lệ hoàn tiền của bạn bè
-
ID giới thiệu
-
Sao chép
Liên kết giới thiệu
-
Sao chép
Áp phích lời mời
Mã QR
Tổng quan về dữ liệu Danh sách bạn bè Lịch sử hoa hồng Phần thưởng hoa hồng được chia sẻ với bạn

Tổng quan về dữ liệu

Tổng hoa hồng kiếm được
-USDT
Hoa hồng kiếm được ngày hôm qua
-USDT
Hoa hồng tích lũy Hợp đồng Futures
-USDT
Phát hành hôm qua
-USDT

Danh sách bạn bè

Không tìm thấy dữ liệu nào
  • Trước
  • 1
  • Tiếp theo

Lịch sử hoa hồng

Chi tiết Hoàn trả Hoa hồng của Hợp đồng

Không tìm thấy dữ liệu nào

Điều này cho thấy hoa hồng bạn kiếm được từ việc mời bạn bè thực hiện giao dịch trên ZB

  • Trước
  • 1
  • Tiếp theo

Tiền thưởng hoa hồng kiếm được

Chi tiết Hoàn tiền trên Hợp đồng

Không tìm thấy dữ liệu nào

Điều này cho thấy phần thưởng bạn nhận được như một người được mời

  • Trước
  • 1
  • Tiếp theo