BTC/USDT

Vĩnh cửu
Tiền mã hóa
Giá cuối cùng
Thay đổi
Không có thị trường
--
Thay đổi 24H0%
Giá đánh dấu--
Giá chỉ mục--
Tài trợ/Đếm ngược0% / 00:00
Cao trong 24H--
Thấp trong 24H--
Khối lượng 24H BTC
Doanh thu 24H USDT
Hàng
15Tối thiểu
 • 1Tối thiểu
 • 5Tối thiểu
 • 15Tối thiểu
 • 30Tối thiểu
Giờ
 • 1Giờ
 • 6Giờ
1Ngày
3Ngày
Chỉ báo
 • Chế độ Xem giao dịch
 • Bản đồ sâu

Đơn đặt hàng

Giá(USDT)Số lượng(BTC)Tổng cộng(BTC)
  0--

   Giao dịch

   Giá(USDT)Số lượng(BTC)Thời gian
    Isolated20XMột chiều
    Lệnh giới hạn
    Đặt hàng thị trường
    Kế hoạch ủy thác
    Có sẵn
    Có sẵn
    • -- USDT
    • -- BTC
    ≈ -- USDT
    Giá
    USDT
    BTC USDT
    Số lượng
    BTC
    0%
    • Có sẵn--
    • Có sẵn--
    Tóm tắt vị thế
    Vị thế ký quỹ 0 USDT
    Lãi và lỗ chưa xác định 0 USDT
    Mua tiền mã hóa

    Vị thế

    (0)

    Hiện hành

    (0)

    Kế hoạch ủy thác

    (0)

    Lịch sử giao dịch

    Chốt lãi/Cắt lỗ

    (0)

    Tự động tăng ký quỹ

    (0)

    Thống kê đơn hàng

    Hơn

    USDT Futures

    Hợp đồng
    Hướng
    Giá đầu vào
    Số lượng
    Giá thanh lý
    Tỷ lệ ký quỹ
    Ký quỹ/Thay đổi
    Lãi và lỗ chưa xác định(Tỷ lệ phần trăm)
    ADL
    Hoạt động

    Không có hồ sơ