Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

Yêu thíchUSDTQCBTCUSDC
Tiền mã hóa
Giá cuối cùng
Thay đổi

Không có thị trường

MATIC/USDC
  • --

  • 0%

  • --

  • --

  • MATIC

giới hạn đơn hàng

Kế hoạch ủy thác

Giao dịch lưới

Có sẵn -- USDC

USDC
Giá
MATIC
Số lượng
0%
USDC
Số lượng giao dịch

Có sẵn -- MATIC

USDC
Giá
MATIC
Số lượng
0%
USDC
Số lượng giao dịch
Chức vụGiá(USDC)Số lượng(MATIC)
    0≈ 0 CNY
      Lệnh giới hạn Kế hoạch ủy thác Thống kê đơn hàng
      Thời gian
      Loại hình
      Hướng đi
      Giá/Giá giao dịch(USDC)
      Số lượng/Đã hoàn thành(MATIC)
      Giá kích hoạt(USDC)
      Tổng doanh thu(USDC)
      Tiểu bang
      Nguồn
      Hoạt động

      Không có hồ sơ