Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

Yêu thíchUSDTQCBTCUSDC
Tiền mã hóa
Giá cuối cùng
Thay đổi

Không có thị trường

NEO/BTC
 • --

 • 0%

 • --

 • --

 • NEO

giới hạn đơn hàng

Kế hoạch ủy thác

Giao dịch lưới

Có sẵn -- BTC

BTC
Giá
NEO
Số lượng
0%
BTC
Số lượng giao dịch

Có sẵn -- NEO

BTC
Giá
NEO
Số lượng
0%
BTC
Số lượng giao dịch
Chức vụGiá(BTC)Số lượng(NEO)
  0≈ 0 CNY
   Lệnh giới hạn Kế hoạch ủy thác Thống kê đơn hàng
   Thời gian
   Loại hình
   Hướng đi
   Giá/Giá giao dịch(BTC)
   Số lượng/Đã hoàn thành(NEO)
   Giá kích hoạt(BTC)
   Tổng doanh thu(BTC)
   Tiểu bang
   Nguồn
   Hoạt động

   Không có hồ sơ