Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

Yêu thíchUSDTQCBTCUSDC
Tiền mã hóa
Giá cuối cùng
Thay đổi

Không có thị trường

CRV/USDT
 • --

 • 0%

 • --

 • --

 • CRV

giới hạn đơn hàng

Kế hoạch ủy thác

Giao dịch lưới

Có sẵn -- USDT

USDT
Giá
CRV
Số lượng
0%
USDT
Số lượng giao dịch

Có sẵn -- CRV

USDT
Giá
CRV
Số lượng
0%
USDT
Số lượng giao dịch
Chức vụGiá(USDT)Số lượng(CRV)
  0≈ 0 CNY
   Lệnh giới hạn Kế hoạch ủy thác Thống kê đơn hàng
   Thời gian
   Loại hình
   Hướng đi
   Giá/Giá giao dịch(USDT)
   Số lượng/Đã hoàn thành(CRV)
   Giá kích hoạt(USDT)
   Tổng doanh thu(USDT)
   Tiểu bang
   Nguồn
   Hoạt động

   Không có hồ sơ