Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

Yêu thíchUSDTQCBTCUSDC
Tiền mã hóa
Giá cuối cùng
Thay đổi

Không có thị trường

BOND/QC
 • --

 • 0%

 • --

 • --

 • BOND

giới hạn đơn hàng

Kế hoạch ủy thác

Giao dịch lưới

Có sẵn -- QC

QC
Giá
BOND
Số lượng
0%
QC
Số lượng giao dịch

Có sẵn -- BOND

QC
Giá
BOND
Số lượng
0%
QC
Số lượng giao dịch
Chức vụGiá(QC)Số lượng(BOND)
  0≈ 0 CNY
   Lệnh giới hạn Kế hoạch ủy thác Thống kê đơn hàng
   Thời gian
   Loại hình
   Hướng đi
   Giá/Giá giao dịch(QC)
   Số lượng/Đã hoàn thành(BOND)
   Giá kích hoạt(QC)
   Tổng doanh thu(QC)
   Tiểu bang
   Nguồn
   Hoạt động

   Không có hồ sơ