Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

Yêu thíchUSDTQCBTCUSDC
Tiền mã hóa
Giá cuối cùng
Thay đổi

Không có thị trường

HC/QC
  • --

  • 0%

  • --

  • --

  • HC

giới hạn đơn hàng

Kế hoạch ủy thác

Giao dịch lưới

Có sẵn -- QC

QC
Giá
HC
Số lượng
0%
QC
Số lượng giao dịch

Có sẵn -- HC

QC
Giá
HC
Số lượng
0%
QC
Số lượng giao dịch
Chức vụGiá(QC)Số lượng(HC)
    0≈ 0 CNY
      Lệnh giới hạn Kế hoạch ủy thác Thống kê đơn hàng
      Thời gian
      Loại hình
      Hướng đi
      Giá/Giá giao dịch(QC)
      Số lượng/Đã hoàn thành(HC)
      Giá kích hoạt(QC)
      Tổng doanh thu(QC)
      Tiểu bang
      Nguồn
      Hoạt động

      Không có hồ sơ