Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

Yêu thíchUSDTBTCUSDC
Tiền mã hóa
Giá cuối cùng
Thay đổi

Không có thị trường

QTUM/QC
 • --

 • 0%

 • --

 • --

 • QTUM

giới hạn đơn hàng

Kế hoạch ủy thác

Giao dịch lưới

Có sẵn -- QC

QC
Giá
QTUM
Số lượng
0%
QC
Số lượng giao dịch

Có sẵn -- QTUM

QC
Giá
QTUM
Số lượng
0%
QC
Số lượng giao dịch
Chức vụGiá(QC)Số lượng(QTUM)
  0≈ 0 CNY
   Lệnh giới hạn Kế hoạch ủy thác Thống kê đơn hàng
   Thời gian
   Loại hình
   Hướng đi
   Giá/Giá giao dịch(QC)
   Số lượng/Đã hoàn thành(QTUM)
   Giá kích hoạt(QC)
   Tổng doanh thu(QC)
   Tiểu bang
   Nguồn
   Hoạt động

   Không có hồ sơ