Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

Yêu thíchUSDTQCBTCUSDC
Tiền mã hóa
Giá cuối cùng
Thay đổi

Không có thị trường

KSM/USDC
 • --

 • 0%

 • --

 • --

 • KSM

giới hạn đơn hàng

Kế hoạch ủy thác

Giao dịch lưới

Có sẵn -- USDC

USDC
Giá
KSM
Số lượng
0%
USDC
Số lượng giao dịch

Có sẵn -- KSM

USDC
Giá
KSM
Số lượng
0%
USDC
Số lượng giao dịch
Chức vụGiá(USDC)Số lượng(KSM)
  0≈ 0 CNY
   Lệnh giới hạn Kế hoạch ủy thác Thống kê đơn hàng
   Thời gian
   Loại hình
   Hướng đi
   Giá/Giá giao dịch(USDC)
   Số lượng/Đã hoàn thành(KSM)
   Giá kích hoạt(USDC)
   Tổng doanh thu(USDC)
   Tiểu bang
   Nguồn
   Hoạt động

   Không có hồ sơ