Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

ZB.com / zbex.tech
Yêu thíchUSDTBTCUSDC
Tiền mã hóa
Giá cuối cùng
Thay đổi

Không có thị trường

/
 • --

 • 0%

 • --

 • --

giới hạn đơn hàng

Kế hoạch ủy thác

Giao dịch lưới

Có sẵn --

Giá
Số lượng
0%
Số lượng giao dịch

Có sẵn --

Giá
Số lượng
0%
Số lượng giao dịch
Chức vụGiá()Số lượng()
  0≈ 0 CNY
   Lệnh giới hạn Kế hoạch ủy thác Thống kê đơn hàng
   Thời gian
   Loại hình
   Hướng đi
   Giá/Giá giao dịch()
   Số lượng/Đã hoàn thành()
   Giá kích hoạt()
   Tổng doanh thu()
   Tiểu bang
   Nguồn
   Hoạt động

   Không có hồ sơ