ZB.COM

官方博客

ZB.com关于暂停XLM提币的公告

发布时间:2018-05-13 10:13     关键字: XLM 维护 暂停

尊敬的ZB用户:

       由于XLM钱包维护,维护期间暂停XLM的提币业务,给您带来的不便敬请谅解!


ZB GLOBAL TEAM
2018年5月13日