ZB.COM

官方博客

USDT钱包维护

发布时间:2018-02-22 11:06     关键字: USDT钱包维护

尊敬的用户:

  

     USDT钱包维护停止USDT提币业务,USDT充值业务不受影响,待USDT钱包维护完成后,将重新开放USDT提币业务。感谢您的理解与支持!

  

 ZB GLOBAL TEAM


       2018年2月22日